Knjiga o duši (Ibn Qajjim el-Dževzi)


GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Pitanje duše spada u red kur’anskih učenja koja se odnose na područje nadosjetilnog, nedostupnog ljudskom razumu, svijetu gajba. Ujedno, to je i suštinsko pitanje religioznosti kao takve koje čini jednu od esencijalnih supstanci svake religije koju normalan ljudski um može prihvatiti.

To je onaj elemenat koji čovjek zadobiva u jednom trenutku, sto dvadeset dana od početka procesa nastajanja njegovog tijela’, kad se s tim njegovim fizičkim dijelom sjedinjuje taj ‘nebeski dio’, čime se u njemu uspostavlja kontakt i ostvaruje spoj Zemlje i Neba.

Duša je, prema mišljenju većine učenjaka muslimanske teologije, kako to navodi naš Mehmed Handžić, “fino tijelo koje se rasprostire po svim česticama tijela kao ružični sok po svim dijelovima ruže!”

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)