Učenje sure Ja-Sin

Učenje sure Ja-Sin

Načelno, Kur’an je objavljen živima da ga oni uče i po njemu postupaju. Njegova osnovna namjena nije da se uči mrtvima, ali su islamski učenjaci, na temelju nekih dokaza putem analogije zaključila da se sevapi od učenja Kur’ana mogu pokloniti umrlima kao i sevap od sadake, hadža i sl.

U nastavku poslušajte učenje kur’anske sure “Ja-Sin” i istovremeno pratite prevod na bosanski jezik.