Upute o dženazi

Upute o dženazi

Muslimani vjeruju da je rastanak sa ovim svijetom, u kojem i tijelo ima svoju ulogu, neupitna činjenica, i da nastupanje momenta rastanka duše i tijela je u skladu sa Božijim zakonima o Stvaranju čovjeka kao najljepšeg stvorenja i njegove prolaznosti na ovom svijetu i prelaska u Budući svijet.

Neminovnost momenta smrti je neizbježna svakom živom biću, a za muslimana-vjernika koji je svoj život proveo u skladu s kur’anskim propisima, rastanak sa ovim svijetom ima poseban dirljiv karakter. Mu’minu je preseljenje na budući svijet, a u društvu poslanika susret s Gospodarom, velika radost, jer zna da ga očekuju neizmjerne nagrade od Gospodara njegova. Džennetska prostranstva i bašče koje ga očekuju samo su neke od nagrada kojima se raduje. U Allahovom zakonu je postavljeno da je radost prema životu na ovom svijetu u istoj ravni s radošću preseljenja na budući svijet.

Download (PDF, 628KB)